Tin tức

Thông báo v/v điều chỉnh thời gian họp mặt đầu xuân Bính Thân 2016

Theo Thông báo số 10/TB/DPX-TCHC ngày 15/01/2016 thì thời gian Nhà trường tổ chức họp mặt đầu xuân là 9 giờ 00, ngày 14/02/2016 (tức Mồng 7 Tết). Nay, Nhà trường điều chỉnh lại thời gian tổ chức Họp mặt cơ quan đầu xuân Bính Thân 2016 như sau:
[…]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with