Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Phú Xuân thông báo quyết định trúng tuyển và danh sách trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2023 của trường theo phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và xét điểm học bạ.

  • Quyết định 02/2023/QĐ-PXU-HĐTSĐH và danh sách trúng tuyển kèm theo: Tại đây
  • Quyết định 04/2023/QĐ-PXU-HĐTSĐH và danh sách trúng tuyển kèm theo: Tại đây
  • Quyết định 06/2023/QĐ-PXU-HĐTSĐH và danh sách trúng tuyển kèm theo: Tại đây
  • Quyết định 08/2023/QĐ-PXU-HĐTSĐH và danh sách trúng tuyển kèm theo: Tại đây