22 Th9 2018

Thông báo về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Để chuẩn bị về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 cho khối sinh viên hệ đại học, hệ cao đẳng chính quy dài hạn và liên thông, Trường Đại học Phú Xuân thông báo:

TB-03-2018-TB-PXU-22-8-2018-1

 

Mẫu đơn thi lại tốt nghiệp khóa năm 2018 [tải ở đây]

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân