THÔNG BÁO KỲ THI LẠI LẦN 2 – ĐỢT 1 HỌC KỲ SPRING – NĂM HỌC 2023-2024 – VB2 NNA

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi lại Lần 2 – Đợt 1 – Học kỳ SPRING – Năm học 2023-2024 – VB2 – NNA

  1. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau: TẠI ĐÂY
  2. Danh sách sinh viên vào phòng thi: TẠI ĐÂY

Lưu ý:

  • Địa điểm tổ chức thi 176 Trần Phú, Trường Đại học Phú Xuân;
  • Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
  • Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
  • Danh sách trên chưa bao gồm SV bị cấm thi và SV chưa nộp học phí;
  • Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.