THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2 – ĐỢT 1 HỌC KỲ SUMMER – NĂM HỌC 2022-2023 – KHÓA K18 (MÔN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC)

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Lần 2 – Đợt 1 – Học kỳ SUMMER – Năm học 2022-2023 – Khóa K18 (MÔN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC)

  1. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau:
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ymcK5KZ9Bo9TN3h4WuS9ZJYxuA-Fo2-K/edit?usp=sharing&ouid=106558291419088764133&rtpof=true&sd=true
  2. Danh sách sinh viên vào phòng thi: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yn-Gl9_CJydIoyvGHNtAQidlZnd6by3A/edit?usp=sharing&ouid=106558291419088764133&rtpof=true&sd=true

Lưu ý:

  • Địa điểm tổ chức thi 176 Trần Phú, Trường Đại học Phú Xuân;
  • Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
  • Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
  • Danh sách trên chưa bao gồm SV bị cấm thi và SV chưa nộp học phí;
  • Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.