Nhà trường thông báo đến các bạn sinh viên các khóa trước chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp và sinh viên có nguyện vọng xét công nhận tốt nghiệp trước hạn kế hoạch xét tốt nghiệp trước hạn kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023:

Các bạn chú ý các mốc thời gian để thực hiện nhé.
Đơn xin xét tốt nghiệp: Tại đây.
Thân chào.