Trên cơ sở triển khai kế hoạch xét Tốt nghiệp – Đợt 1 – Năm học 2020-2021, Nhà Trường kính thông báo đến sinh viên các Khoá 12, 13 và 14:

1. Đăng ký xét tốt nghiệp (đủ điều kiện) theo Biểu mẫu đính kèm. Tại đây.

2. Hạn đăng ký: từ 04/08/2021 đến hết ngày 20/08/2021.

3. Nơi nhận đơn: nộp trực tiếp hoặc gửi EMS về Phòng Đào tạo – Trường ĐH Phú Xuân – 176 Trần Phú – SĐT: 02343.829.770

Trân trọng thông báo.