THỜI KHÓA BIỂU – HK FALL- NĂM HỌC 2023-2024 (dành cho các khóa K18, K19, K20)
Chào các bạn SV ,
Phòng Đào tạo gửi đến các bạn thời khóa biểu của các lớp học phần – HK Fall, năm học 2023-2024 dành cho các khóa 18, 19, 20:
Chi tiết: tại đây.
Các học phần chung các ngành, các bạn xem ở file Môn chung HK Fall , bao gồm: Tiếng anh 1, tiếng anh 3, tiếng anh 5 (cntt), kinh tế chính trị K19 , chủ nghĩa xã hội khoa học K20, Phương pháp nghiên cứu khoa học.
Tuần 1 HK Fall này sẽ bắt đầu vào 21/8/2023.
Riêng khóa 18, các bạn không làm khóa luận tốt nghiệp sẽ học các học phần thay thế.
Các bạn chú ý xem kỹ lịch học để đăng ký học phần sắp đến nhé