Tin tức

Các trường tuyển sinh đại học năm 2020 ngành Công nghệ thông tin tại Huế

Với sự bùng nổ của thời đại công nghệ số cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Công nghệ thông tin (CNTT) dần sẽ trở thành một ngành trọng điểm và có nhu cầu cao về nhân lực: tại Thừa Thiên Huế, hiện có khoảng 2000 nhân lực CNTT và nhu cầu nhân […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with