Tin tức

Tuyển dụng Nhân viên tuyển sinh – Marketing

Trường Đại học Phú Xuân thuộc Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ tiếp tục mở dự án phát triển thành lập trường tiểu học và THCS tại Thành phố Huế. Đây sẽ là trường theo mô hình hiện đại, áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến nhằm xây dựng một thế hệ trẻ […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with