Tin tức

Các trường đào tạo ngôn ngữ Anh tại Huế

 Trong xu thế hội nhập với thế giới, sở hữu cho bản thân ngôn ngữ toàn cầu – Ngôn ngữ Anh, tức là bạn đã nắm trong tay một cơ hội nghề nghiệp vững chắc . Cơ hội lựa chọn công việc được mở rộng, bạn có thể trở thành hướng dẫn viên, bạn có […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with