Tin tức

Hội thảo “Khai thác tài nguyên giáo dục mở”

Ngày 16/5/2020, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (Hiệp hội) đã phối hợp với Trường đại học Phú Xuân tổ chức hội thảo “Khai thác tài nguyên giáo dục mở”. Buổi hội thảo được tổ chức trực tuyến giữa hai đầu cầu Hà Nội và Huế. Tại đầu cầu Hà Nội […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with