Tin tức

HỌC LỮ HÀNH ĐỂ LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?

Lữ hành là gì? Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành sẽ học những gì và sau khi tốt nghiệp có thể làm công việc nào tại doanh nghiệp lữ hành? Đó là thắc mắc chung của các bạn trẻ hiện nay, giữa thị trường cạnh tranh gay gắt và sự […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with