Tin tức

Ngành ngôn ngữ Trung Quốc ra trường sẽ làm gì?

Trong những năm trở lại đây, với sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc, ngôn ngữ Trung dần trở nên phổ biến với mọi người, chỉ sau ngôn ngữ Anh. Hơn thế nữa, hiện nay giữa hai nước Việt – Trung có một mối liên kết không nhỏ trong việc góp phần phát triển […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with