Tin tức

Tổng quan về ngành Việt Nam học – Du lịch

Sinh viên ngành du lịch thự tế Khách sạn M Thanh.JPG 2

Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) là một ngành nghề còn khá mới mẻ với rất nhiều các bạn trẻ hiện nay, tuy nhiên đây lại là ngành đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng và hội nhập quốc tế của nước ta trong những năm qua. Giới thiệu về […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with