Tin tức

Độ linh hoạt trong dịch Khẩu ngữ Tiếng Trung

khó khăn của sinh viên

Khi dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, người dịch không chỉ cần chú ý trung thực với ngôn ngữ nguồn mà còn phải chú ý đến khả năng tiếp nhận của người nghe. Do đó, trong thực tế công việc, các dịch giả sẽ thực hiện sự linh hoạt, tiến hành xử […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with