[kc_row use_container=”yes” _id=”193511″ disabled=”on”][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”951917″][kc_column_text _id=”894870″ css_custom=”{`kc-css`:{}}”]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN

 

HƯỚNG DẪN 

QUẢN LÝ THỰC TẬP (OJT)

 

Mã hiệu 03.05-HD/DT/PXU
Lần ban hành/sửa đổi 1/1
Ngày hiệu lực 11/03/2021

[/kc_column_text][kc_spacing height=”60px” _id=”527722″][kc_column_text _id=”551680″]

Người duyệt Người xem xét Người lập
Hồ Thị Hạnh Tiên Trần Văn Long Bùi Thị Hiếu

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” force=”no” column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”614533″ disabled=”on”][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”167725″][kc_column_text _id=”382014″ css_custom=”{`kc-css`:{}}”]

I. MỤC ĐÍCH – PHẠM VI ÁP DỤNG

 • Mục đích:

Hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức và quản lý SV đi thực tập, bao gồm các công việc:

  • Liên kết với các doanh nghiệp, tìm việc làm on the job training (OJT) cho sinh viên,
  • Hỗ trợ sinh viên trong quá trình OJT,
  • Quản lý, đánh giá kết quả OJT của sinh viên,
 • Phạm vi áp dụng: Sinh viên đủ điều kiện chuyển sang giai đoạn OJT theo quy định của trường

II. TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt Dịch nghĩa
PT OJT Phụ trách OJT
SV Sinh viên
OJT On the job training – đào tạo thực tế tại doanh nghiệp
DN Doanh nghiệp
BGH Ban Giám Hiệu nhà Trường

III. LƯU ĐỒ

IV. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

STT Công việc Thời gian hoàn thành Người thực hiện Biểu mẫu/Tài liệu tham chiếu
1 Tiếp nhận nhu cầu OJT từ các DN
1.1 Liên lạc nhận nhu cầu từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh TT Huế Trước kế hoạch gửi SV đi OJT 06 tuần. PT OJT Danh sách thông tin các công ty nhận OJT
1.2 Thông báo cho sinh viên đi OJT nhu cầu của doanh nghiệp, yêu cầu sinh viên đăng ký đơn vị đi OJT Trước kế hoạch gửi SV đi OJT 03 tuần. PT OJT Thông báo về kế hoạch OJT, đơn xin thực tập
2 Tổ chức buổi Orientation cho sinh viên OJT để phổ biến các quy định và yêu cầu khi tham gia OJT Trước kế hoạch gửi SV đi OJT 02 tuần. PT OJT Thông báo Orientation
3 SV OJT tham gia phỏng vấn tại DN
3.1 Thành lập các nhóm SV đi OJT đến các DN (chính thức) để phỏng vấn Trước kế hoạch gửi SV đi OJT 02 tuần PT OJT Danh sách các nhóm SV đi OJT đến các DN
3.2 Gửi danh sách SV có ghi rõ địa chỉ đi OJT đến SV (chính thức) Trước kế hoạch gửi SV đi OJT 02 tuần PT OJT Thông báo DSSV đến  DN theo thỏa thuận tiếp nhận của DN để phỏng vấn
3.3 Liên hệ DN để xác định thời gian, địa điểm DN phỏng vấn sinh viên Trước kế hoạch gửi SV đi OJT 02 tuần PT OJT Thông báo cho SV: thời gian, địa điểm phỏng vấn
4 Tổng hợp các kết quả tiếp nhận sinh viên OJT tại các DN, thông báo đến sinh viên, các DN Chậm nhất 01 tuần trước khi sinh viên được gửi đến thực tập PT OJT Danh sách phân công SV OJT về các DN
Chậm nhất 02 tuần kể từ thời điểm sinh viên bắt đầu thực tập tại công ty

Biên bản thỏa thuận tiếp nhận SV OJT của các DN 03.48-BM/ĐT/PXU

Hợp đồng tiếp nhận thực tập sinh 03.47-BM/ĐT/PXU (nếu có) hoặc thỏa thuận hợp tác (nếu có)

5 Theo dõi, đánh giá, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình OJT

DN

PT OJT

Phản ánh từ DN, SV OJT

Kết quả giải quyết giữa các bên

6 Tổng hợp kết quả OJT
6.1 Sinh viên thực tập ở DN hoàn chỉnh nhật ký thực tập, gửi DN xác nhận và nộp lại phòng Đào tạo. Trong vòng 5 ngày sau thời gian kết thúc kỳ OJT Sinh viên nộp cho PT OJT

Nhật ký thực tập của SV 03.49-BM/ĐT/PXU

Phiếu đánh giá OJT 03.50-BM/ĐT/PXU

6.2 Tổng hợp kết quả OJT, Trường hợp SV không đạt OJT theo quy định phải OJT lại Bảng điểm tổng hợp OJT PT OJT Trong vòng 2 tuần đầu của học kỳ mới
6.3 Khảo sát SV về doanh nghiệp thực tập Muộn nhất 1 tuần sau khi kết thúc thời gian thực tập SV làm, gửi về phòng Đào tạo Mẫu khảo sát về DN của SV đi OJT 03.51-BM/ĐT/PXU

V. HỒ SƠ

STT Tên hồ sơ Nơi lưu Hình thức lưu Thời gian lưu trữ
1 Kế hoạch OJT theo năm học P.Đào tạo H/S 5 năm
2 Hợp đồng tiếp nhận thực tập sinh P.Đào tạo H Vĩnh viễn
3 Biên bản tiếp nhận sinh viên với DN TCHC, P.Đào tạo H/S Theo hiệu lực thỏa thuận
4 Đơn xin thực tập của SV P.Đào tạo H 2 năm
5 Danh sách sinh viên thực tập OJT, có địa chỉ DN P.Đào tạo H 2 năm
6 Nhật ký thực tập P.Đào tạo H 5 năm
7 Phiếu đánh giá OJT P.Đào tạo H 5 năm
8 Phiếu điểm tổng hợp OJT P.Đào tạo H Vĩnh viễn
9

Hồ sơ khảo sát SV về doanh nghiệp thực tập:

 • Phiếu phản hồi khảo sát
 • Báo cáo kết quả khảo sát
P.Đào tạo H/S 5 năm

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row _id=”803526″ disabled=”on”][kc_column _id=”120087″][kc_column_text _id=”4672″]

 • DACH SÁCH CÁC BIỂU MẪU:
  1. 03.48-BM/ĐT/PXU Biên bản thỏa thuận tiếp nhận SV OJT của các DN: Download.
  2. 03.47-BM/ĐT/PXU Hợp đồng tiếp nhận thực tập sinh : Download.
  3. 03.49-BM/ĐT/PXU Nhật ký thực tập của SV:  Download.
  4. 03.50-BM/ĐT/PXU Phiếu đánh giá OJT: Download.
  5. 03.51-BM/ĐT/PXU Mẫu khảo sát về DN của SV đi OJT: Download.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”676832″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”109658″][kc_title text=”SMav4buaTkcgROG6qk4gUVXhuqJOIEzDnSBUSOG7sEMgVOG6rFA=” _id=”12326″ type=”span” class=”title-admissions” title_wrap=”yes” before=”PGRpdiBjbGFzcyA9ICJjb3Zlci10aXRsZS1hZG1pc3Npb25zIj4=”][kc_column_text _id=”933211″]

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]