Nhằm hỗ trợ cho các sinh viên có thể hoàn thành tốt 03 năm Đại học mà không phải gặp nhiều gánh nặng về tài chính, ngoài các chính sách học bổng, miễn giảm học phí, nhà Trường thông tin về đến toàn thể các bạn về quy trình vay vốn học sinh, sinh viên như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY VỐN

HSSV có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:

 • HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.
 • HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:
  • Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.
  • Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.
 • HSSV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú. Trong quá trình triển khai thực hiện có những đối tượng phát sinh NHCSXH đều tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho vay kịp thời theo các Quyết định.
 • Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học, học nghề trong các trường: Trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, các cơ sở đào tạo nghề khác theo qui định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Bộ đội xuất ngũ theo học tại các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và các cơ sở dạy nghề khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo qui định tại Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 • Người lao động bị thu hồi đất theo Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất tham gia đào tạo nghề được vay vốn một lần theo quy định của chính sách tín dụng đối với HSSV.
 • HSSV Y khoa có hoàn cảnh khó khăn đã tốt nghiệp (nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp) các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành Y được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, trong thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 09/2016/QĐ-TTg ngày 02/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ được vay vốn theo quy định của chính sách tín dụng đối với HSSV.

2. ĐIỀU KIỆN VAY VỐN

 • HSSV đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay.
 • Đối với HSSV năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường.
 • Đối với HSSV năm thứ hai trở đi phải có Giấy xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

3. PHƯƠNG THỨC CHO VAY

NHCSXH thực hiện cho vay trực tiếp thông qua đại diện hộ gia đình HSSV, có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức chính trị – xã hội và thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn theo quy định hiện hành của NHCSXH.

Riêng đối với HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động được vay vốn, trả nợ trực tiếp tại NHCSXH nơi địa bàn nhà trường đóng trụ sở.

4. THỦ TỤC, QUY TRÌNH CHO VAY

a) Đối với cho vay qua đại diện hộ gia đình HSSV:

 • Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu in sẵn do ngân hàng cấp) kèm Giấy xác nhận của nhà trường hoặc Giấy báo nhập học của HSSV gửi cho Tổ tiết kiệm và vay vốn.
 • Tổ tiết kiệm và vay vốn kiểm tra các điều kiện theo quy định, lập danh sách hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn trình UBND cấp xã xác nhận và gửi NHCSXH làm thủ tục phê duyệt cho vay.

b) Đối với cho vay trực tiếp HSSV:

 • HSSV viết Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu in sẵn do ngân hàng cấp) có xác nhận của nhà trường kèm Giấy báo nhập học gửi NHCSXH nơi nhà trường đóng trụ sở để được xem xét cho vay.

5. LÃI SUẤT CHO VAY

a) Lãi suất cho vay hiện nay là 0,55%/tháng.

b) Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

6. MỨC VỐN CHO VAY

 • Mức cho vay tối đa đối với một HSSV do Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ. Mức cho vay tối đa kể từ ngày 19/5/2022 là: 4.000.000 đồng/ tháng.
 • Trường hợp một hộ gia đình có nhiều học sinh sinh viên được vay vốn thì mức cho vay tối đa của hộ là tổng số mức vay tối đa của từng sinh viên trong hộ.

7. THỜI HẠN CHO VAY

Là khoảng thời gian được tính từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi được thoả thuận trong Sổ vay vốn. Người vay phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên ngay sau khi HSSV có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày HSSV kết thúc khoá học.

Thời hạn cho vay tối đa được xác định theo công thức sau: Thời hạn cho vay = thời hạn phát tiền vay + 12 tháng + thời hạn trả nợ.

 • Thời hạn phát tiền vay: Là khoảng thời gian tính từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên cho đến ngày HSSV kết thúc khoá học, kể cả thời gian HSSV được nhà trường cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có).
 • Thời hạn trả nợ: Là khoảng thời gian được tính từ ngày người vay trả món nợ đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc và lãi. Người vay và ngân hàng thoả thuận thời hạn trả nợ cụ thể nhưng không vượt quá thời hạn trả nợ tối đa được quy định cụ thể là:
  • Đối với các chương trình đào tạo có thời gian đào tạo đến một năm, thời gian trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay.
  • Đối với các chương trình đào tạo trên một năm, thời gian trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay.

8. TRẢ NỢ NGÂN HÀNG

a) Trả nợ gốc:

 • Sau 12 tháng kể từ ngày HSSV ra trường, người vay phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngân hàng với kỳ trả nợ tối đa 06 tháng/lần.
 • Đến hạn trả nợ cuối cùng người vay chưa trả được nợ thì viết Giấy đề nghị gia hạn nợ gửi Tổ tiết kiệm và vay vốn hoặc NHCSXH để được xem xét  cho gia hạn nợ. Thời gian gia hạn nợ tối đa bằng ½ thời hạn trả nợ.
 • Đến hạn trả nợ cuối cùng, người vay không trả nợ và không được NHCSXH cho gia hạn nợ thì chuyển toàn bộ dư nợ sang nợ quá hạn và áp dụng lãi suất nợ quá hạn.

b) Trả lãi tiền vay:

 • Lãi tiền vay được tính kể từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc. Tiền lãi được trả theo tháng sau khi HSSV ra trường được 12 tháng. Trong thời gian HSSV đang theo học, nếu hộ vay tự nguyện trả lãi, NHCSXH tổ chức thu theo tháng.
 • Nhà nước có chính sách giảm lãi suất để khuyến khích người vay trả nợ trước hạn./HỮNG ĐIỀU CẦN Mức cho vay tối đa đối với một HSSV do Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ. Mức cho vay tối đa kể từ ngày 19/5/2022 là: 4.000.000 đồng/ tháng. Trường hợp một hộ gia đình có nhiều học sinh sinh viên được vay vốn thì mức cho vay tối đa của hộ là tổng số mức vay tối đa của từng sinh viên trong hộ.

Link biểu mẫu: 

> Giấy đề nghị vay vốn sinh viên

> Giấy xác nhận từ nhà Trường