1. Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân
 2. Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng/ Giám đốc Tuyển sinh
 3. Số lượng tuyển dụng: 01
 4. Mô tả công việc:
  • Tham mưu cho Lãnh đạo, lập kế hoạch và triển khai các công việc tuyển sinh của Trường.
  • Quản lý các công việc truyền thông, Marketing của Trường.
 5. Yêu cầu vị trí:
  • Có kinh nghiệm Quản lý tuyển sinh Đại học, kinh nghiệm Marketing/Sales.
  • Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.
  • Làm việc với cường độ cao.
 6. Quyền lợi, chế độ:
  • Nhiều cơ hội đào tạo nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn.
  • Làm việc trong môi trường sư phạm năng động, chuyên nghiệp.
 7. Thời gian làm việc: Toàn thời gian.
 8. Lương: thỏa thuận theo vị trí tuyển dụng và tăng theo hiệu quả công việc.
 9. Hồ sơ bao gồm: CV bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt gửi qua Email: tchc@pxu.edu.vn
 10. Hạn nộp hồ sơ: đến ngày 15/9/2021
 11. Thông tin liên hệ