TS. Phạm Hùng Hiệp (PXU.Hue) đã có bài báo đăng trên Tạp chí Sustainability IF 2.5 và đây là bài báo thứ 5 của RPE từ đầu năm 2020 đến nay. Trong năm nay, mục tiêu của nhóm RPE là có từ 9-12 bài/chương sách ISI/Scopus được chấp nhận (tăng từ 50-100% so với năm ngoái).