THÔNG BÁO
THÔNG BÁO THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ
Kính gửi quý Thầy Cô,
Kính mời quý Thầy Cô tham dự Hội thảo và tập huấn dự án theo dõi tình trạng việc làm của người tốt nghiệp tại Việt Nam – MOTIVE.
Thời gian: 9: 00, sáng ngày 25/06/2021
Địa điểm: phòng họp
Các thầy cô tham dự Hội thảo vui lòng điền thông tin vào danh sách này.