[kc_row use_container=”yes” _id=”206260″ disabled=”on”][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”439578″][kc_title text=”SS4gUXV54bq/dCDEkeG7i25oIHRow6BuaCBs4bqtcCBQaMOybmcgS2hvYSBo4buNYywgQ8O0bmcgbmdo4buHIHbDoCBo4bujcCB0w6FjIHF14buRYyB04bq/” _id=”13475″ type=”h4″][kc_column_text _id=”891029″]

[/kc_column_text][kc_title text=”SUkuIFRow6BuaCBs4bqtcCBI4buZaSDEkeG7k25nIHRow7RuZyBxdWEgxJHhu4EgdMOgaSBuZ2hpw6puIGPhu6l1IGtob2EgaOG7jWMgY+G6pXAgdHLGsOG7nW5n” _id=”124036″ type=”h3″][kc_column_text _id=”134966″]

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”223984″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”264133″][kc_accordion _id=”197739″ close_all=”yes”][kc_accordion_tab title=”1. Quyết định thành lập Phòng Khoa học, Công nghệ và hợp tác quốc tế” _id=”256082″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”36982″]

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”2. Thành lập Hội đồng thông qua đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường” _id=”470451″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”397244″]

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”3. Quy định về Khoa học và Công nghệ” _id=”504104″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”175680″]

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”4. Quy định hoạt động hợp tác quốc tế” _id=”169318″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”196233″]

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”5. Kế hoạch hoạt động TTĐT-HTDN” _id=”61552″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”780755″]

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”6. Kế hoạch triển khai KHCN-HTQT” _id=”486121″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”722869″]

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][/kc_accordion][/kc_column][/kc_row]