Thí sinh chỉ có một lần thay đổi nguyện vọng xét tuyển (ĐKXT) nên cần xem xét kỹ điểm thi, ngành học lựa chọn, thời gian điều chỉnh nguyện vọng.

 

Sau khi nộp hồ sơ thi đại học và biết điểm thi THPT quốc gia, thí sinh vẫn được thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học. Theo quy định mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần trong đợt điều chỉnh và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức online hoặc bằng phiếu điều chỉnh xét tuyển.

Dưới đây là một số điểm lưu ý khi thay đổi nguyện vọng xét tuyển.

A. LỊCH ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐKXT

TT NỘI DUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN 
1 Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến Từ 8 giờ 00 ngày 19/7
đến 17 giờ 00 ngày 26/7
2 Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT Từ 19/7
đến 17 giờ 00 ngày 28/7
3 Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu) Trước 17 giờ 00 ngày 30/7

B. ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
a) Lưu ý

  • Phương án điều chỉnh nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến sẽ dùng tài khoản và mật khẩu cá nhân (được cấp khi đăng ký dự thi THPT) để truy cập vào cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Nguyên tắc: Chỉ được nhập vào hệ thống 1 lần do vậy thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu thay đổi.
  • Phương thức này chỉ được chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh KHÔNG LỚN HƠN số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký dự thi và KHÔNG điều chỉnh ưu tiên (khu vực và đối tượng). Các em có thể xóa bớt nguyện vọng, thay đổi thứ tự nguyện vọng, thay đổi mã trường, thay đổi mã ngành, mã tổ hợp môn và chỉ được điều chỉnh một lần trên hệ thống.

b) Cách thức thực hiện
– Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn
 Bước 2: chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng xét tuyển sinh từ menu  Hệ thống

– Màn hình chức năng Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh được hiển thị:

– Bước 3:  sửa nguyện vọng theo yêu cầu: Sửa thông tin nguyện vọng
– Để vào màn hình Sửa nguyện vọng, thí sinh nhấn nút “Chỉnh sửa nguyện vọng”

– Sau khi màn hình Sửa nguyện vọng hiển thị, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn muốn thay đổi.

Xóa nguyện vọng
– Để xóa một nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Xóa trên màn hình Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh.

–  Sau khi popup xác nhận xóa xuất hiện, nếu muốn xóa nguyện vọng, thí sinh nhấn nút OK, ngược lại nhấn nút Cancel

Thay đổi thứ tự nguyện vọng
–   Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhấn nút mũi tên để di chuyển nguyện vọng.

Bước 4: Sau khi chỉnh sửa xong Nhấn nút Lưu thông tin, hệ thống sẽ gửi một mã xác thực OTP về điện thoại cho thí sinh. Thí sinh nhập mã xác thực này vào màn hình “Xác nhận đăng ký”.

–  Bước 5: Sau khi bấm “Xác nhận đăng ký” hệ thống yêu cầu xác thực một lần nữa xem thí sinh có chắc chắn thực hiện không.

– Bước 6: Sau khi bấm “OK” dữ liệu thay đổi được lưu vào hệ thống, bấm “Cancel” để hủy bỏ chỉnh sửa.
 
C. LƯU Ý KHI ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG BẰNG HÌNH THỨC PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
a) Lưu ý

  • Trường hợp thí sinh có số nguyện vọng điều chỉnh lớn hơn số nguyện vọng đăng ký ban đầu hoặc thí sinh không có điều kiện thay đổi nguyện vọng online, thí sinh nộp phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký tại nơi nộp hồ sơ trong thời gian quy định.
  • Đối với phương thức điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh cần điền đầy đủ thông tin vào phiếu và được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu. Sau đó, các em gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ, bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm nhằm kịp thời cập nhật vào cơ sở dữ liệu Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Mẫu Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 

Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng

 
Mọi vấn đề liên quan, thí sinh có thể liên hệ với các cán bộ tư vấn chiêu sinh của Trường qua số điện thoại  0234.7.306888, hoặc email chieusinh@pxu.edu.vn, hoặc trực tiếp tại Văn phòng Tư vấn và Chiêu sinh, tầng 5 – tòa nhà 30 Hùng Vương, TP Huế.
 
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN