TIN TỨC

Mất bao lâu để từ con số 0 trở thành lập trình viên chuyên nghiệp?