Chiều ngày 06/06/2020, khoa CN- KD đã tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cử nhân ngành CNTT K14.

Đến với buổi bảo vệ khóa luận có sự tham gia từ các nhà tuyển dụng cùng quý thầy cô trong ngành CNTT, 8 bạn sinh viên tham gia bảo vệ và các sinh viên khác ngành CNTT.

Trong buổi bảo vệ khóa luận đặc biệt có: Ông Cao Phước Trung đến từ công ty Phần mềm quốc tế 3S Huế, ông Lê Phước Bình và ông Nguyễn Tôn Thất Đỗ Vũ đến từ công ty Brycen Việt Nam là thành viên của hội đồng bảo vệ khóa luận. Với sự tham gia góp ý trực tiếp của doanh nghiệp đối với mỗi đề tài tại buổi bảo vệ khóa luận sẽ giúp cho sinh viên thấy được tính thực tiễn, ưu điểm và những điểm còn thiếu sót của đề tài. Bên cạnh đó sinh viên sẽ thấy được yêu cầu tuyển dụng đối với nguồn nhân lực CNTT hiện nay.

Nội dung đề tài xung quanh chủ đề Xây dựng và phát triển các ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau như : Java, .Net … Mỗi sinh viên tham gia bảo vệ khóa luận sẽ có 30 phút để trình bày cũng như phản biện từ hội đồng.

Kết thúc buổi bảo vệ khóa luận, các công ty tham gia dự buổi khóa luận sẽ lên danh sách phỏng vấn các sinh viên phù hợp với công ty của mình.