Chiều ngày 31/10/2020  và sáng 01/11/2020, trường Đại học Phú Xuân tổ chức Khóa Tập huấn ”Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015″ lần 2 năm 2020.

Trong khóa tập huấn này,  2 chuyên gia Đỗ Thị Minh Thủy, Nguyễn Ngọc Hằng Minh đã chia sẻ và tư vấn cùng toàn thể cán bộ giáo viên trường, về các quy trình: Tuyển sinh, đào tào, chất lượng, truyền thông,…nhằm hoàn thiện bộ quy trình : Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của nhà trường.

Thông qua buổi tập huấn này, hy vọng rằng các cán bộ giảng viên sẽ nnắm được đầy đủ nội dung của quy trình và các biểu mẫu cần thiết để triển khai tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào các nhiệm vụ chuyên môn của khoa, phòng tại đơn vị.