Ngôn ngữ Anh giảng dạy tại Trường ĐH Phú Xuân là nơi có tỷ lệ giáo viên bản ngữ tại các quốc gia nói Tiếng Anh tham gia giảng dạy cao nhất. Tỷ lệ giảng viên bản ngữ tăng từ 25% trong năm thứ nhất lên đến 75% trong năm cuối nhằm đảm bảo sinh viên giao tiếp thành thạo, hiểu văn hóa, tập quán kinh doanh của các quốc gia phương Tây. Trường cũng là nơi có quy mô sinh viên trong các lớp ngôn ngữ là 25 sinh viên, đảm bảo chất lượng của việc học kỹ năng trong các môn học chuyên ngành.

Ứng dụng CNTT trong việc học ngôn ngữ cùng với phương pháp đào tạo cởi mở, chủ động, tăng cường giao tiếp cũng là những thế mạnh cốt lõi của ngành. Mục tiêu của ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường ĐH Phú Xuân là kỹ năng ngôn ngữ chuẩn bản ngữ và thấu hiểu văn hóa, tập quán phương Tây trong giao tiếp và công việc.

Cử nhân Ngôn ngữ Anh làm gì? Ở đâu?

Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có phạm vi lựa chọn công việc tương lai rất rộng: biên/phiên dịch, nghiên cứu ngôn ngữ, hướng dẫn du lịch, giảng dạy ngôn ngữ, hay trong các cơ quan văn hóa, thương mại, xuất nhập khẩu hoặc trợ lý ngôn ngữ tại các doanh nghiệp.

Ai có thể học ngành ngôn ngữ Anh?
Ngôn ngữ là ngành không yêu cầu năng khiếu trong các môn khoa học tự nhiên hay kỹ thuật. Tuy nhiên các sinh viên theo học ngôn ngữ Anh thường cũng đã có một trình độ nhất định khi tốt nghiệp THPT.

Để theo học ngành Ngôn ngữ Anh ngoài việc yêu thích ngành này, các tư chất/tính cách sau đây sẽ giúp sinh viên có nhiều thuận lợi: tính chăm chỉ, kiên nhẫn, khả năng giao tiếp, không có khiếm khuyết về phát âm.

PXU – Lộ trình đào tạo (hệ Đại học Chính quy)
GD Mô Tả Thời gian GHI CHÚ
0 Học kỳ quân đội – GD–ANQP 34 tuần
1 Nhập môn nghề nghiệp và cơ sở chuyên ngành 16 tuần
2 Tri thức cơ sở và kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn 48 tuần Có đủ kỹ năng để làm việc
3 Hoàn thiện và định hướng chuyên sâu 48 tuần
4 Học trong môi trường doanh nghiệp (OJT) 16 tuần
5 Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp 16 tuần
Tổng thời gian đào tạo 3 năm 9 học kỳ,
3 học kỳ/năm

Tuần định hướng và học kỳ quân đội

Đợt nhập học chính của các chương trình đại học chính quy của Trường ĐHPX bắt đầu sau đợt nghỉ lễ 2/9 hàng năm. Các tân sinh viên bắt đầu nhập trường và tham gia “tuần định hướng” để làm quen với môi trường học tập mới, thày cô, nhà trường, các bạn bè đồng lứa và các sinh viên năm trước.

Tiếp theo tân sinh viên sẽ tham gia “Học kỳ quân đội” tập trung 3 tuần. Đây là thời gian quan trọng để tân sinh viên làm quen với nếp sống tập thể, xây dựng thói quen hợp tác và tinh thần đồng đội, đồng thời lấy chứng chỉ GDAN-QP là điều kiện bắt buộc của bằng cử nhân.

HK1: Nhập môn

Trong học kỳ “Nhập môn nghề nghiệp” sinh viên sẽ được học và làm quen với phương pháp, công cụ học tập chuyên môn của Trường ĐHPX và các kiến thức cơ sở của ngành CNTT, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Nhập môn nghề nghiệp 3
2 Phương pháp và công cụ học tập 3
3 Ngữ âm – âm vị 3
4 Giao tiếp 1: các tình huống cơ bản 3
5 Đọc 1: đọc câu và các đoạn văn ngắn 3

HK2: Giao tiếp thông thường

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Giao tiếp 2: giao tiếp nâng cao
2 Đọc 2: News & Articles reading 3
3 Viết 1: Post writing 3
4 Ngữ pháp tiếng Anh 3
5 Tiếng Trung 1 3

HK3: Giao tiếp nhóm

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Giao tiếp 3: Business meetings 3
2 Thực hành dịch 1 3
3 Viết 2: Paragraph writing 3
4 Đọc 3: Business reading 3
5 Tiếng Trung 2 3

HK4: Giao tiếp kinh doanh

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Giao tiếp 4: Basic IELTS Speaking and Listening 3
2 Tiếng Anh thư tín thương mại 3
3 Chuyên đề 1: Đọc 4- IELTS Reading 3
4 Chuyên đề 2: Viết 3- Essay writing 3
5 Tiếng Trung 3 3

HK5: Quan hệ công chúng

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Dẫn luận ngôn ngữ 3
2 Public speaking 3
3 Chuyên đề (3): Văn hóa Anh ngữ 3
4 Chuyên đề (4): Viết 4 (Viết nâng cao) 3
5 Thực hành thực tế 3

HK6: Industry trends

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Những NLCB của CN-ML 1 2
2 Những NLCB của CN-ML 2
3
3 Giao thoa văn hóa 3 Chuyên ngành du lịch
4 Industry trends (1): Thực hành dịch 2 3
5
Industry trends (2): Thực hành dịch nâng cao
3

HK7: Tư tưởng và chính trị

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Chuyên đề (5) 3
2 Phỏng vấn, tìm việc và làm việc 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3
4 Đường lối cách mạng của ĐCS-VN 3

HK8: Học trong môi trường doanh nghiệp (OJT)

Đây là học kỳ sinh viên sẽ được học tập trong môi trường thực tiễn của doanh nghiệp. Ngoài việc tích lũy 15 tín chỉ chuyên môn sinh viên sẽ được làm quen với các yêu cầu của công việc thực tiễn và được hướng dẫn bởi các chuyên gia đang làm việc.

Học kỳ OJT cũng là thời điểm để sinh viên lựa chọn và bắt đầu chuẩn bị cho việc làm khóa luận tốt nghiệp với các đề tài từ thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp tiếp nhận OJT.

HK9: Khóa luận tốt nghiệp

Đây là thời gian để sinh viên tập hợp tất cả các kiến thức và kỹ năng đã tích lũy được để làm khóa luận tốt nghiệp. Từ năm 2019, 100% sinh viên Trường Đại học Phú Xuân sẽ thực hiện làm khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ trước hội đồng khóa luận của Trường. Với khóa luận tốt nghiệp, sinh viên tích lũy 10 tín chỉ chuyên môn.

Các tin tức liên quan