VUI LÒNG LÀM TRẮC NGHIỆM TRƯỚC KHI XEM KẾT QUẢ
Cần lưu ý:
  • Cách matching này chỉ mang tính tương đối, với mục đích giúp tư vấn viên tham khảo khi tư vấn cho các em.
  • Ngoài ra, việc matching phụ thuộc vào mức độ chính xác trong quá trình học sinh làm bài trắc nghiệm. Trong khi đó, việc trả lời các câu hỏi đôi khi có các yếu tố bao gồm cả chủ quan và khách quan ảnh hưởng tới tính chính xác trong các câu trả lời của học sinh.