KẾ TOÁN

Nghề kế toán là nghề thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản và sự vận động của tài sản trong doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho việc ra quyết định về kinh tế – xã hội và đánh giá hiệu quả của các hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị tổ chức. Vì vậy thị trường việc làm của nghề này rất rộng lớn.

Trước bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay và triển vọng nhiều năm tới, các doanh nghiệp, từ sản xuất đến dịch vụ đều “khát khao” nguồn nhân lực ngành Kinh tế có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng vững vàng và thái độ làm việc chuyên nghiệp. Theo thống kê, Việt Nam hiện nay có khoảng 560 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, mỗi doanh nghiệp cần khoảng 5 kế toán. Ngành Kế toán sẽ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và là ngành có cơ hội làm việc không giới hạn, thu nhập cao.

Ngành kế toán bao gồm hai chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp và Kế toán – Kiểm toán. Ngành kế toán đào tạo những cử nhân chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng, chuẩn thái độ đáp ứng thời cuộc 4.0.

Thời gian đào tạo: 3,5 năm, 9HK, 2,5 học kỳ/năm
Địa điểm học: Trường Đại học Phú Xuân, Huế
Thực tập doanh nghiệp: Huế, Đà Nẵng, HN, HCMC
Bằng cấp: Cử nhân – đại học chính quy, tập trung, toàn thời gian
Yêu cầu đầu vào: Tốt nghiệp THPT, xét tuyển đầu vào
Thời gian nhập học: Tháng 9 hàng năm (chính khóa)
Tháng 10 hàng năm (bổ sung chính khóa)
Tháng 4 hàng năm (bộ đội xuất ngũ, liên thông,…)
Học phí: 650,000/tín chỉ, tổng số ~125 tín chỉ, 15TC/HK

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán, có thể làm được trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán ở các công ty, các cơ quan nhà nước; các ngân hàng; hãng bảo hiểm; các tổ chức y tế; tổ chức giáo dục; trường đại học/cao đẳng; hay hầu như ở bất kỳ công ty/tổ chức lớn nào.  

Các vị trí cụ thể:

Kế toán tổng hợp

Kế toán bán hàng, Kế toán thuế, Kế toán công nợ, Kế toán kho

Kiểm toán viên, Kiểm soát nội bộ

Nhân viên giao dịch ngân hàng, Nhân viên quản lý dự án, Thủ quỹ

Chuyên viên tư vấn tài chính, Nhân viên môi giới chứng khoán

Đặc biệt, các cử nhân Kế toán có ngoại ngữ tốt sẽ có cơ hội tuyệt vời để thực tập và làm việc ở nước ngoài do nhu cầu nhân lực cao của ngành Kế toán – Kiểm toán của Việt Nam trong những năm gần đây.

Giai đoạn Mô tả Thời gian Ghi chú
1 Nhập môn 2 tháng
2 Kỹ năng nghề nghiệp 22-24 tháng Có đủ kỹ năng để làm việc
3 Hoàn thiện và chuyên sâu 6-8 tháng
4 Học trong môi trường doanh nghiệp 4 tháng OJT (on-the-job-training)
5 Đồ án tốt nghiệp 4 tháng
+ Tổng thời gian đào tạo 38-42 tháng 9 học kỳ, 2.5HK/năm

Học kỳ 1: Nhập môn

1.1. Tuần định hướng

> Phương pháp học tập tại PXU; Công cụ CNTT& tin học văn phòng

1.2. Nhập môn nghề nghiệp ngành Kế toán

1.3. Nhập môn chuyên ngành (3 môn)

> Nguyên lý kế toán (principles of accounting) -3

>Kế toán tài chính 1 (Financial Accounting 1) – 3

TACN-0

Học kỳ 2: Các môn cơ sở ngành (5 môn) 

> Môi trường kinh doanh (business and business environment) -3

>Tài chính – tiền tệ – 3

Kế toán tài chính 2 (Financial Accounting 2) – 3

> Hệ thống thông tin kế toán ( Accounting Information System ) – 3

> TACN-1

Học kỳ 3: Các môn cơ sở ngành (5 môn)

> Marketing căn bản (Marketing Essentials) -3

> Thống kê kinh doanh – 3

> Kế toán thuế 1 ( Tax Accounting 1 – 3)

> Kế toán thuế 2 ( Tax Accounting 2 – 3)

> TACN-2

 Học kỳ 4: Các môn cơ sở ngành (5 môn)

> Thanh toán quốc tế – 3

> Sổ sách kế toán – 3

> Kế toán excel ( Applied excel in Accounting)- 3

> Phần mềm kế toán ( Accounting Software)- 3

> TACN-3

 Học kỳ 5:

Tài chính doanh nghiệp -3

Phân tích báo cáo tài chính ( Analysis of Financial Statement) -3

Kiểm toán căn bản -3

Kế toán quản trị ( Management Accounting ) – 3

TACN-4

Học kỳ 6: 

SV chọn 1 trong 02 chuyên ngành sau: 

Kế toán doanh nghiệp, gồm: 

> Kế toán Dn TM DV – 3;

Kế toán quốc tế ( International Acounting)- 3

Kế toán chi phí ( Cost Accounting) – 3

Kế toán – Kiểm toán, gồm:

Kiểm toán tài chính ( Financial Auditing ) -3

Kiểm toán hoạt động ( Operation Auditing)

Kiểm toán nội bộ ( Internal Auditing) – 3

Những NLCB của CN Mác-Lênin (1)

Những NLCB của CN Mác-Lênin (2)

Học kỳ 7: 

> Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối CM của ĐCS-VN 

Kỹ năng viết CV, làm hồ sơ, phỏng vấn và tìm việc

> Liên hệ và Phỏng vấn OJT

Học kỳ 8:  Thực tập doanh nghiệp 

 

Học kỳ 9: 

> Hoàn thành khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ 

 

Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế: ngành đã sử dụng chuẩn BTEC và CDIO để xây dựng Khung chương trình và Chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo để giúp xây dựng nền tảng phát triển của người học dựa trên ba nền tảng chính gồm thái độ, kỹ năng và kiến thức. 

Phương pháp đào tạo: Ngành sử dụng phương pháp đào tạo “Học tập qua dự án” (Project-Based Learning) theo mô hình Learning Office để giúp sinh viên phát triển khả năng tự học và giúp sinh viên có cơ hội làm quen với các dự án thực tế khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đào tạo định hướng công nghiệp: được thể hiện thông qua mời doanh nghiệp tham gia thẩm định chương trình, thiết kế và triển khai môn học; sự tham gia của các chuyên gia đang làm việc trong ngành Kế Toán trong quá trình định hướng nghề nghiệp; hướng dẫn dự án; tham gia giảng dạy. Chương trình thực tập doanh nghiệp (OJT) mang lại cho sinh viên cơ hội ứng dụng kiến thức nền tảng vào thực tiễn. 

Công nhận nghề nghiệp: Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngoài bằng cử nhân, từ khóa nhập học 2018 các cử nhân ngành Kế Toán của Trường Đại học Phú Xuân sẽ được cấp ít nhất 2 chứng nhận nghề nghiệp:

> Chứng chỉ của một Công ty/Tổ chức có uy tín trong ngành

> Chứng nhận hoàn thành thực tập doanh nghiệp

Ngoài ra, sinh viên cũng có năng lực và nhu cầu sẽ được tạo cơ hội để học, thi lấy chứng nhận chuyên ngành như: Chứng chỉ CPA Việt Nam, Chứng chỉ quốc tế ACCA ….

[register_now]