Trang chủ – Đại học Phú Xuân

Revolution Slider Error: Slider with alias home not found.
Maybe you mean: 'home-1'
[themeum_title layout=”leftborder” alignment=”left” title=”Trường học mở” title_style=”customstyle” title_heading=”h2″ title_size=”18″ title_line_height=”0″ title_color=”#2b1f55″ title_weight=”700″ title_margin=”0 0px 26px 0px” title_padding=”0″ sub_title_style=”customstylesub” sub_title_line_height=”0″ sub_title_weight=”” introtext_color=”#000000″][themeum_features layout=”default” alignment=”left” image=”8656″ title=”Open Library – Thư viện mở” title_heading=”h2″ title_size=”18″ title_line_height=”24″ title_color=”#000000″ title_weight=”400″ subtitle=”Thư viện mở không chỉ dành cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Phú Xuân mà còn dành cho cộng đồng nói chung.

Thư viện đã chính thức mở cửa, để thực sự mang lại lợi ích và phát huy hiệu quả còn cần thêm những nỗ lực và hỗ trợ từ các thày cô, các bạn sinh viên và những trí thức tâm huyết tại Thừa Thiên Huế. Thư viện còn cung cấp dịch vụ wifi miễn phí phục vụ tra cứu trên Internet và một thư viện điện tử đang được xây dựng.” sub_title_size=”13″ sub_title_line_height=”21″ sub_title_color=”#000000″ sub_title_heading=”div” sub_title_weight=”300″ btn_link=”https://phuxuan.edu.vn/beta/open-library-thu-vien-mo-cho-co%CC%A3ng-dong/” btn_name=”XEM THÊM” target=”_blank” content_padding=”20px 40px 40px” contentcolorbg=”#ffffff”]

[themeum_title layout=”leftborder” alignment=”left” title=”Mô hình lớp học” title_style=”customstyle” title_heading=”h2″ title_size=”18″ title_line_height=”0″ title_color=”#2b1f55″ title_weight=”700″ title_margin=”0 0px 26px 0px” title_padding=”0″ sub_title_style=”customstylesub” sub_title_line_height=”0″ sub_title_weight=”” introtext_color=”#000000″][themeum_features layout=”default” alignment=”left” image=”8657″ title=”Mô hình lớp học Learning Office” title_heading=”h2″ title_size=”18″ title_line_height=”24″ title_color=”#000000″ title_weight=”400″ subtitle=”Learning Office là khu vực học tập của sinh viên Trường Đại học Phú Xuân. Thay vì nghe các bài giảng một cách thụ động, sinh viên sẽ được hướng dẫn để tự mình & cùng nhau tìm hiểu, giải quyết các vấn đề có tính thực tiễn cao. Qua đó sinh viên vừa tiếp thu kiến thức mới, vừa rèn luyện các kỹ năng chuyên môn, vừa học cách làm việc trong môi trường mô phỏng văn phòng của các công ty, doanh nghiệp lớn.” sub_title_size=”13″ sub_title_line_height=”21″ sub_title_color=”#000000″ sub_title_heading=”div” sub_title_weight=”300″ btn_link=”https://phuxuan.edu.vn/beta/learning-office-mo-hinh-lop-ho%CC%A3c-mo-pho%CC%89ng-thu%CC%A3c-te-doanh-nghie%CC%A3p/” btn_name=”XEM THÊM” target=”_blank” content_padding=”20px 40px 40px” contentcolorbg=”#ffffff”]
[themeum_latest_post_list_shortcode title=”Tin tức” category=”Tin tức” number=”5″ order_by=”modified” btn_link=”#” btn_name=”Xem thêm” btn_color=”#000000″ btn_hover_color=”#000000″ btn_margin=”28px 0 27px”]
Cuộc thi Hue Dev Day 2018
[themeum_title layout=”leftborder” alignment=”left” title=”Sự kiện” title_style=”customstyle” title_heading=”h2″ title_size=”18″ title_line_height=”0″ title_color=”#2b1f55″ title_weight=”700″ title_margin=”0 0px 26px 0px” title_padding=”0″ sub_title_style=”customstylesub” sub_title_line_height=”0″ sub_title_weight=”” introtext_color=”#000000″][themeum_upcoming_event layout=”1″ count=”5″ title_margin=”0 0 30px” class=”.mdz”]

[register_now]

[themeum_title layout=”leftborder” alignment=”left” title=”ĐỐI TÁC – DOANH NGHIỆP” title_style=”customstyle” title_heading=”h2″ title_size=”18″ title_line_height=”0″ title_color=”#2b1f55″ title_weight=””]