Learning Office – Đi học như đi làm!

Nhất quán với triết lý đào tạo cơ bản, từ năm học 2018 – 2019 sinh viên Phú Xuân sẽ có cơ hội học tập trong môi trường đào tạo hiện đại – được thiết kế theo mô hình trường học – văn phòng làm việc. Sinh viên được trang bị những kiến thức lý thuyết đồng thời phát triển kỹ năng thực hành và làm việc thông qua các dự án học tập (Learning Projects).

Cơ sở 176 Trần Phú, P. Phước Vĩnh, TP. Huế với diện tích 3.200m2 đầy đủ các tiêu chuẩn của văn phòng hiện đại và các dịch vụ tiện ích tiêu chuẩn cao đã được sửa chữa để đáp ứng mô hình đào tạo mới.

Học tập theo dự án (Project – Based Learning,PBL)

Học tập theo dự án là phương pháp đào tạo hiện đại dựa trên nguyên tắc kết hợp giữa việc học kiến thức lý thuyết và phát triển kỹ năng thực hành thông qua các dự án đào tạo (Learning Projects). Phương pháp vào tiến trình đào tạo mới được áp dụng từ năm học 2018 – 2019 đảm bảo cho mọi sinh viên có ít nhất 35% thời lượng thực hành.

Các Learning Projects giúp:

  1. Sinh viên phát triển kỹ năng thực hành
  2. Tạo ra sản phẩm ngay từ năm học đầu tiên
  3. Rèn luyện tác phong và thái độ chuyên nghiệp
  4. Phát huy năng lực và khả nắng sáng tạo của sinh viên