[kc_row use_container=”yes” force=”__empty__” _id=”229074″ cols_gap=”{`kc-css`:{}}”][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”911153″][kc_column_text css_custom=”{`kc-css`:{}}” _id=”854072″]

Giới thiệu về ý nghĩa của Logo

Logo của trường do chuyên gia thiết kế Luca Patkós thực hiện nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống của kinh thành Huế và giá trị kiến thức mở. Để thiết kế được biểu tượng này, cô đã dành thời gian sống tại Huế và tìm hiểu về chiều sâu văn hoá tại đây.


Ý nghĩa logo Trường Đại học Phú Xuân

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]