[kc_row use_container=”yes” force=”no” column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”294005″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”957685″][kc_column_text _id=”28103″]

Giai đoạn 1: Nhập môn nghề nghiệp và cơ sở chuyên ngành
 • Tìm hiểu về môi trường học tập, phương pháp đào tạo của PXU
 • Chuẩn bị các kỹ năng hỗ trợ cho quá trình học tập
 • Tìm hiểu nghề nghiệp đã chọn và các ngành nghề khác
 • Tìm hiểu về môi trường làm việc và các yêu cầu của ngành nghề
 • Học kỳ quân đội và rèn luyện tác phong công nghiệp
 • Xem xét điều chỉnh nghề nghiệp (nếu có yêu cầu)
Giai đoạn 2: Tri thức căn bản và kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn
 • Kiến thức cơ sở, quan trọng nhất của các ngành và chuyên ngành đào tạo
 • Các môn học chuyên ngành hướng đến kỹ năng làm việc
 • Tham gia các dự án học tập qua đó phát triển kỹ năng thực hành
 • Học tiếng Anh chuyên ngành
 • Tích lũy 60 tín chỉ theo từng chuyên ngành đào tạo

Kết thúc giai đoạn 2, sinh viên đã được trang bị những kỹ năng nghề nghiệp căn bản để có thể bắt đầu làm việc theo chuyên ngành đào tạo tại các doanh nghiệp, tổ chức với vai trò thực tập sinh hoặc nhân viên thử việc. Đây là tiền đề quan trọng cho việc đảm bảo khả năng làm việc, chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn thực tập doanh nghiệp và cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Giai đoạn 3: Hoàn thiện nền tảng & tri thức chuyên sâu
 • Các môn học về chính trị, tư tưởng
 • Các môn học chuyên ngành chuyên sâu
 • Xu hướng chuyên ngành
 • Tiếng Anh chuyên ngành
Giai đoạn 4: Thực tập doanh nghiệp (OJT)

Đây là giai đoạn sinh viên sẽ được học tập trong môi trường làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức là những nhà tuyển dụng tiềm năng. Thực tập doanh nghiệp giúp sinh viên có cơ hội học tập qua môi trường làm việc thực tế, ứng dụng các kiến thức đã học trong công việc, tích lũy kinh nghiệm làm việc.

Giai đoạn 5: Đồ án tốt nghiệp

Giai đoạn này tập trung vào đồ án và bảo vệ tốt nghiệp đồng thời bổ sung các kỹ năng mềm, các hoạt động chuẩn bị cho giai đoạn sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, kế tục giai đoạn thực tập doanh nghiệp, sinh viên sẽ được nhà trường chuẩn bị những điều kiện cần thiết để có thể theo 1 trong 2 hướng: 1) ra trường đi làm; 2) tiếp tục học lên bậc cao hơn nếu có nguyện vọng và đáp ứng các điều kiện cần thiết.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]