Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu “Công việc phù hợp với thanh niên dân tộc thiểu số”

Hội thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu của dự án “NÂNG CAO VỊ THẾ VÀ NĂNG LỰC CHO THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG LẠI CÔNG VIỆC PHÙ HỢP TRONG TƯƠNG LAI” (DỰ ÁN REWORK) đã chính thức được diễn ra trong 2 ngày (4/12/2021 và 5/12/2021), Hội thảo đã thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên và các bên liên quan.

Nội dung hội thảo

Trong Hội thảo, người tham gia không chỉ được lắng nghe những kết quả đạt được của Dự án mà còn có cơ hội được tham gia thảo luận và góp ý trên những vấn đề liên quan đến việc làm dành cho thanh niên dân tộc thiểu số.

Hội thảo là buổi chia sẻ và thảo luận kết quả nghiên cứu với thầy cô, các nhà giáo dục, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, các nhà tuyển dụng, và các bạn sinh viên qua 02 năm nghiên cứu của Dự án REWORK

“Công việc phù hợp” không chỉ là mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, mà nó còn có ý nghĩa tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh để mỗi cá nhân và cộng đồng đều có cơ hội để phát triển. Điều này trở nên quan trọng trên phạm vi toàn cầu vì công việc ngày càng bấp bênh cả về thu nhập và sự an toàn để một cá nhân có thể có một cuộc sống ổn định cả về thể chất và tinh thần.

Về REWORK

Dự án “Empowering Ethnic Minority Youth in Vietnam to Re-Vision the Future of Decent Work (“Re-WORK”) – (Nâng cao vị thế, năng lực cho sinh viên dân tộc thiểu số ở Việt Nam để định hướng lại công việc phù hợp trong tương lai) trong đó trường ĐH Phú Xuân là một trong 4 đối tác chính đã được Viện Hàn Lâm Anh Quốc phê duyệt.

Tiến sĩ Hồ Thị Hạnh Tiên, hiệu trưởng nhà Trường là thành viên chính của dự án, đại diện trường Đại học Phú Xuân tham gia cùng Giáo sư Tony Wall, University of Chester, UK, đơn vị quản lý dự án; Tiến sĩ Ngô Hằng Nga, Trường Đại học Tây Bắc và Tiến sĩ Lương Minh Phương, Đại học Hà Nội. Ngân sách cấp cho dự án này là £266,077 bảng Anh (khoảng 7,5 tỉ đồng). Dự án sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 3 năm 2020 và sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2021.

TS. Hồ Thị Hạnh Tiên phát biểu tại hội thảo

Mục tiêu dự án nhằm tăng cường khả năng tiếp cận việc làm của sinh viên dân tộc thiểu số ở các vùng khó khăn nằm trong chính sách ưu tiên phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Re-WORK là một dự án nghiên cứu liên ngành và mang tính đột phá trong việc cải thiện sinh kế/việc làm và cuộc sống xã hội cho thanh niên dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Nghiên cứu hướng tới thúc đẩy sự phối kết hợp giữa các bên liên quan trong việc tạo cơ hội cho những sinh viên thiệt thòi chia sẻ nguyện vọng của mình với các nhà làm chính sách, các cán bộ nghiên cứu để tư vấn xây dựng và hoàn thiện chính sách việc làm công bằng và hiệu quả.

  • Date : 04-12-2022 - 05-12-2022