TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI HỌC VIỆN LITHAN, SINGAPORE

Đây là hợp tác mà rất nhiều phụ huynh, sinh viên mong đợi thời gian qua. Hợp tác mở ra nhiều chương trình học liên kết quốc tế cho các bậc học: Cử nhân, thạc sĩ.

Chương trình sẽ được diễn ra vào:

    Thời gian: 10:00 – 10:30, ngày 15/12/2021

    Địa điểm: Kết hợp giữa Offline và Online.

Chương trình với sự tham gia của Đại diện từ 02 đơn vị cũng như Báo chí, truyền hình và quý bạn có quan tâm.

  • Date : 04-12-2021 - 05-12-2021