Ký kết ghi nhớ hợp tác giữa LBD, LISC và Trường Đại học Phú Xuân

Trường ĐH Phú Xuân, công ty công nghệ LBD và công ty công nghệ giáo dục LISC sẽ triển khai ký kết hợp tác nhằm tối đa cơ hội làm việc trực tiếp với doanh nghiệp cho sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bên cạnh đó, buổi kick-off dự án IT Mentoring cũng sẽ được tổ chức đồng thời tại buổi lễ ký kết, mở ra cơ hội để sinh viên tiếp cận nguồn dự án và các mentor, chuyên gia từ công ty LBD và LISC để trực tiếp tạo ra sản phẩm công nghệ bắt kịp với xu hướng của thế giới như Blockchain, AI, Metaverse.

Xu hướng phát triển nguồn nhân lực trong các mảng Công nghệ thông tin, Công nghiệp sáng tạo đang là xu hướng mà tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm tập trung phát triển.

  • Date : 26-05-2022 - 27-05-2022