HỘI THẢO DIGI:ĐỔI – Xây dựng chương trình Tập huấn và Cố vấn lãnh đạo, cán bộ Chuyển đổi số trường Đại học, Cao đẳng

⏰ Thời gian: 14:00 – 17:00, ngày 10/07
?Địa điểm: Thư viện, trường Đại học Phú Xuân

Dự án “Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các trường Đại học ở Việt Nam” (“Digi: Đổi”) được tài trợ bởi Hội đồng Anh, thực hiện trong giai đoạn 2023-2025 do Trường Đại học Liverpool John Moores (Vương quốc Anh), Trường Đại học Phú Xuân, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp cùng các đối tác ở Anh và Việt Nam nhằm xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số trong giáo dục đại học tại Việt Nam.

Dự án đã đi qua giai đoạn một với ba hội thảo được tổ chức tại Huế, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và một hội thảo tại Vương quốc Anh. Nhằm đánh giá giai đoạn một và tạo tiền đề thực hiện các giai đoạn tiếp theo, Dự án tiếp tục tổ chức Hội thảo “Xây dựng chương trình Tập huấn và Cố vấn lãnh đạo, cán bộ chuyển đổi số trường Đại học, Cao đẳng”.

Với chủ đề “Xây dựng chương trình Tập huấn và Cố vấn lãnh đạo, cán bộ Chuyển đổi số trường Đại học, Cao đẳng”, Hội thảo dự kiến sẽ là nơi gặp gỡ, kết nối và đồng sáng kiến các giải pháp, chia sẻ kiến thức nhằm phục vụ cho lĩnh vực này. Nhân dịp 20 năm kỷ niệm trường, đây sẽ là thời điểm vô cùng phù hợp để mạng lưới cựu Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên cùng tham gia vào Hội thảo ý nghĩa này.

Hân hạnh đón tiếp❤️

  • Date : 10-07-2023