Ngày 5.8, các trường đại học ở Huế bắt đầu công bố điểm chuẩn đợt 1 năm 2018. Theo đó, điểm trúng tuyển thấp nhất là 13 điểm, cao nhất là 23,25 điểm. Cụ thể như sau:

1. Trường Đại học Phú Xuân (PXU)

TT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
1 Kế toán  7340301 Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Văn, Ngoại ngữ
Toán, Lý, Ngoại ngữ
13
2 Quản trị kinh doanh (Marketing) 7340101 Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Văn, Ngoại ngữ
Toán, Lý, Ngoại ngữ
13
3 Ngôn ngữ Anh 7220201 Anh, Toán, Văn
Anh,Toán, Lý
Anh, Văn, Sử
Anh, Văn, Địa
13
4 Ngôn ngữ Trung 7220204 Ngoại ngữ, Toán, Văn
Văn, Sử, Địa
Ngoại ngữ, Văn, Địa
Ngoại ngữ, Toán, Lý
13
5 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) 7310630 Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Văn, Ngoại ngữ
Toán, Lý, Ngoại ngữ
13
6 Công nghệ thông tin 7480201 Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Văn, Ngoại ngữ
Toán, Lý, Ngoại ngữ
13

2. Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế

3. Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế

4. Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế


5. Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

6. Trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế

7. Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế

8. Trường Đại học Luật – Đại học Huế

9. Khoa Du lịch – Đại học Huế


10. Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế
11. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế12. Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế