[kc_row use_container=”yes” _id=”182508″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”190801″][kc_title text=”SS5QaOG6oW0gdmkgw6FwIGThu6VuZw==” _id=”118654″ type=”h5″][kc_column_text _id=”846548″]

Áp dụng cho tất cả sinh viên trường Đại học Phú Xuân.

[/kc_column_text][kc_title text=”SUkuIFBo4bqnbiBt4buBbSBo4buNYyB0cuG7sWMgdHV54bq/bg==” _id=”430213″ type=”h5″][kc_column_text _id=”961129″]

Học và thi trực tuyến: Tại đây.

[/kc_column_text][kc_title text=”SUlJLiBRdXkgxJHhu4tuaCB0aGkgdHLhu7FjIHR1eeG6v24=” _id=”991756″ type=”h5″][kc_column_text _id=”349766″]

Quy định thi trực tuyến: Tại đây.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]