LỊCH CÔNG TÁC

( Ngày 27/06/2022 – 02/07/2022)

Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm Thành phần tham dự Ghi chú
27/06/2022 8:00 Họp giao ban HT Phòng họp Trưởng đơn vị  
             
             

Đăng ký lịch họp: Tại đây.

Duyệt lịch: Tại đây.