Lịch công tác, họp

Đăng kýLỊCH CÔNG TÁC

( Ngày 01/03/2021 – 07/03/2021)

Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm Thành phần tham dự Ghi chú
06/03/2021 7:30 Khám sức khỏe sinh viên P.Đào tạo Sảnh CS2 Sinh viên khóa K18 Theo suất

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with