Ngày 06/04/2019, tại Cơ sở 2 của trường Đại học Phú Xuân đã diễn ra buổi ký cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên, với sự tham dự của Ban giám hiệu nhà trường cùng phụ huynh và sinh viên K16.

Với triết lý giáo dục đào tạo gắn liền với việc làm, thông qua buổi ký kết này Đại học Phú Xuân tái khẳng định cam kết của nhà trường với sinh viên, phụ huynh và xã hội. Chương trình học của trường đã thay đổi toàn diện và gắn chặt với doanh nghiệp và việc làm.
Đại học Phú Xuân hướng đến mục tiêu có từ 95% sinh viên tốt nghiệp sẽ có việc làm theo chuyên môn được đào tạo trong vòng 3-6 tháng sau khi tốt nghiệp. Nhà trường triển khai chương trình đào tạo cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường trên cơ sở cố gắng cũng như nỗ lực chung của nhà trường, sinh viên và gia đình.

Năm 2018 đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của Trường Đại học Phú Xuân với việc nhận đầu tư từ Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ. Bên cạnh việc đầu tư toàn diện vào cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, Trường Đại học Phú Xuân sẽ áp dụng những giá trị giáo dục đại học tiên tiến và hiện đại. Trong đó, lần đầu tiên mô hình đào tạo theo “Learning Office”“Learning Project” được đưa vào áp dụng tại Việt Nam nhằm đưa tối đa khả năng làm việc cho sinh viên.

Bên cạnh đó, vừa qua 18/10/2018 dưới sự chủ trì của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, giữa Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Kế hoạch & Đầu tư và Trường Đại học Phú Xuân về dự án phát triển nguồn nhân lực CNTT cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Cho thấy được sứ mệnh của Đại học Phú Xuân trong thời điểm hiện tại. Không chỉ cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, mà còn cam kết cung cấp nguồn nhân lực cho tỉnh nhà, góp phần xây dựng nền CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển.