[Theo Cổng thông tin điện tử TTH] Chiều ngày 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có buổi làm việc với 7 doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Hà Nội và Trường Đại học Phú Xuân về phát triển công nghệ thông tin (CNTT), đào tạo nguồn nhân lực CNTT trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp đã giới thiệu năng lực và các hoạt động của mình trong lĩnh vực CNTT, trong đó tập trung vào phát triển phần mềm và đào tạo lập trình viên về phần mềm. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp mong muốn được tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm, hỗ trợ để các doanh nghiệp này liên kết hợp tác với Trường Đại học Phú Xuân trong phát triển công nghiệp phần mềm cũng như đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh nói chung và của doanh nghiệp nói riêng. Việc phát triển công nghiệp phần mềm tại Huế cũng là để đáp ứng đòi hỏi trước xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển CNTT của tỉnh Thừa Thiên Huế và xây dựng Huế thành Thành phố thông minh, Thành phố Mở.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ hoan nghênh các doanh nghiệp công nghệ thông tin Hà Nội đã quan tâm, mong muốn được đầu tư phát triển công nghiệp phần mềm và đào tạo nguồn nhân lực về CNTT tại Huế; tỉnh Thừa Thiên Huế luôn ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất trong khuôn khổ pháp luật cho phép để các doanh nghiệp hợp tác với Trường Đại học Phú Xuân nhằm sớm hình thành các trung tâm phát triển phần mềm tại Huế cũng như tham gia vào Chuỗi công viên phần mềm và chuỗi vệ tinh phát triển CNTT của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh sẽ nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ cho sinh viên học tập, chuyển đổi nghề sang lĩnh vực CNTT để đáp ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp khi thành lập các trung tâm phát triển phần mềm tại Huế. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông là 2 đơn vị đầu mối phối hợp tham gia để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng khung hợp tác và các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.