0234.730.6888

TIN TỨC BÁO CHÍ VIẾT VỀ TRƯỜNG

Chủ tịch UBND tỉnh TTH làm việc với Trường Đại học Phú Xuân và các doanh nghiệp CNTT