Trường Đại học Phú Xuân (TP Huế) xin thông báo Chính sách ưu đãi học phí dành cho các tân sinh viên nhập học năm 2018 như sau:

100%: học phí toàn khóa cho các thí sinh đạt giải trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Tin học, Ngữ Văn. 

40%học phí toàn khóa cho các thí sinh có tổng các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ đạt từ 26 điểm trở lên, dựa theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018.

20%: học phí toàn khóa cho các thí sinh có tổng các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ đạt từ 24 điểm trở lên dựa theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018. 

20%: học phí tất cả các học kỳ cho các thí sinh là con liệt sĩ.

5% – 15%: học phí cho tất cả các học kỳ cho các thí sinh là con thương binh. Cụ thể: 

15% học phí tất cả học kỳ cho tất cả con thương binh hạng 1/4; 2/4

10% học phí tất các học kỳ cho con thương binh hạng 3/4

5% học phí tất cả các học kỳ cho con thương binh hạng 4/4

10%: học phí tất cả các học kỳ cho con cán bộ giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục, bao gồm:

– con của các cán bộ gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành các cơ sở giáo dục (thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viên thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động). 

– con của các giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục (thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viên thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động).

– con của các nhân viên gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ trong các cơ sở giáo dục, thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viên thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động

10%: học phí tất cả các học kỳ cho thí sinh có từ 2 anh chị em trở lên học tại Trường Đại học Phú Xuân, áp dụng cho đến khi ra trường. 

10%: học phí 4 học kỳ đầu tiên cho các thí sinh đạt điểm môn Toán từ 8.0 trở lên; hoặc môn Ngoại ngữ từ 8.5 trở lên hoặc có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên còn hiệu lực.

Ghi chú: Nếu trong cùng một học kỳ thí sinh đủ điều kiện áp dụng 2 hoặc nhiều mức giảm trên thì chỉ áp dụng mức giảm cao nhất. Ví dụ: thí sinh con cán bộ/giáo viên đang công tác trong ngành Giáo dục và đăng ký nhập học vào ngành Quản trị kinh doanh trước 17:30 ngày 25/7/2018 sẽ đủ điều kiện áp dụng mức giảm (1) và (5). Khi đó học kỳ 1, học kỳ 2 sẽ được giảm 240,000 đồng/TC. Từ học kỳ 3 trở đi được giảm 65,000 đồng/TC (mức giảm 10% học phí/tín chỉ ngành Kinh tế).

Trường Đại học Phú Xuân bắt đầu triển khai chương trình đào tạo cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên nhập học từ năm 2018 trên cơ sở cố gắng và nỗ lực chung của nhà trường, sinh viên, gia đình.

Đặc biệt, thí sinh nhập học năm học 2018 – 2019 sẽ được ưu đãi giảm học phí từ 36% – 48% cho học kỳ 1, học kỳ 2 tùy theo từng ngành và thời gian đăng ký nhập học. Cụ thể:

a) Đăng ký trước 17:30, ngày 25/7

TT Ngành Học phí / tín chỉ Mức giảm (ưu đãi) Phải nộp
1 Quản trị kinh doanh 650,000 240,000 410,000
2 Kế toán 650,000 240,000 410,000
3 Ngôn ngữ Anh 700,000 290,000 410,000
4 Ngôn ngữ Trung 700,000 290,000 410,000
5 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) 700,000 290,000 410,000
6 Công nghệ thông tin 800,000 390,000 410,000

b) Đăng ký sau 17:30 ngày 25/7

TT Ngành Học phí / tín chỉ Mức giảm (ưu đãi) Phải nộp
1 Quản trị kinh doanh 650,000 100,000 550,000
2 Kế toán 650,000 100,000 550,000
3 Ngôn ngữ Anh 700,000 150,000 550,000
4 Ngôn ngữ Trung 700,000 150,000 550,000
5 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) 700,000 150,000 550,000
6 Công nghệ thông tin 800,000 250,000 550,000