Dự án Liên danh Digi:Đổi được tài trợ bởi Chương trình Hợp tác Đối tác Toàn cầu (GGP) của Hội đồng Anh, là một phần đánh dấu cho quá trình 30 năm hợp tác và phát triển của Hội Đồng Anh tại Việt Nam. Liên danh Digi:Đổi (“Đổi” là từ Việt Nam mang ý nghĩa “chuyển đổi”) có mục tiêu kiến tạo trung tâm chuyển đổi số mang tính đón đầu xu hướng tương lai, nhằm hướng đến sự thịnh vượng, hòa nhập và cắt giảm khí nhà kính. Dự án Liên danh Digi:Đổi tập trung vào yếu tố đồng kiến tạo, mang đến các cơ hội hợp tác, đào tạo, cố ấn và thiết lập mạng lưới kết nối rộng khắp, góp phần xây dựng hệ thống chuyển đổi số trong môi trường giáo dục đại học trên khắp Việt Nam và Vương quốc Anh.

Đây là Lời ngỏ đầu tiên của chúng tôi trong dự án này về Mời viết nghiên cứu với cả hai ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh, xoay quanh các chủ đề chính về học tập số hay chuyển đổi số từ góc nhìn của các nhà lãnh đạo, các chuyên viên dịch vụ chuyên nghiệp cùng các chuyên gia học thuật. Chúng tôi cũng rất khuyến khích các bài báo có sự cộng tác với sinh viên. Sau đây là những điểm có thể hữu ích đối với Quý vị khi tham gia cộng tác viết bài nghiên cứu cùng chúng tôi:

 • Nâng cao yếu tố làm việc cộng tác quốc tế trong hồ sơ năng lực của Quý vị
 • Tạo nhiều tác động trong môi trường quốc tế
 • Xây dựng kỹ năng trong các học bổng quốc tế


Ban biên tập trân trọng kính mời Quý vị đồng tác giả Việt Nam và UK tham gia đóng góp bài viết cho Tạp chí Giáo dục và Xã hội (Journal of Education and Society) trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Phú Xuân, dự kiến sẽ xuất bản vào tháng 06 năm 2023 theo các nội dung và thể lệ sau:

 1. Mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực số cho sinh viên hướng đến kỷ nguyên số (Chủ trì: TS. Hồ Thị Hạnh Tiên, TS. Nguyễn Hữu Chúc, Trường Đại học Phú Xuân, cùng với 02 đồng tác giả UK, email: phongqlkhhtqt@pxu.edu.vn)
 2. Nâng cao năng lực tiếp thị số thông qua mạng xã hội cho người khuyết tật trẻ (ThS. Nguyễn Xuân Thanh, CN. Trần Thị Thu Thủy, CN. Đặng Văn Trình, Trường ĐH Phú Xuân, cùng với 02 đồng tác giả UK, email: thuy.tran@pxu.edu.vn)
 3. Thiết kế hoạch động học tập và tạo động lực cho sinh viên nhằm nâng cao năng lực tự học tiếng Anh thông qua ứng dụng công nghệ (PGS.TS Nguyễn Tiến Đông, CN. Trần Thị Thu Thủy, Trường Đại học Phú Xuân, cùng với 02 đồng tác giả UK, email: nguyentiendong@gmail.com)
 4. Explore the students’ perception before and after first week introduction of a new digital learning English application (Khám phá các cảm nhận của sinh viên trước và sau tuần đầu tiên hướng dẫn sử dụng ứng dụng học tiếng Anh) (ThS. Hồ Thị Ngọc Hân, ThS. Trần Thị Minh Châu, CN. Trần Thị Thu Thủy, cùng với 02 đồng tác giả UK, email han.ho@pxu.edu.vn)
 5. Sinh kế và công việc làm phù hợp cho thanh niên dân tộc thiểu số: góc nhìn và hỗ trợ từ các bên liên quan (TS. Hồ Thị Hạnh Tiên, TS. Ngô Thị Hằng Nga, TS. Lương Minh Phương, Trường ĐH Phú Xuân và GS.TS Tony Wall từ Trường ĐH Liverpool John Moores LJMU, UK, cùng với 02 đồng tác giả UK, email: tien.ho@pxu.edu.vn)
 • Các đồng tác giả viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh có thể tham gia cộng tác bằng hai cách: (1) tham gia viết các phần trong một bài báo hoặc (2) đánh giá, hiệu chỉnh, đề xuất kiến nghị nội dung của bài báo.
 • Các Quý lãnh đạo trường học, học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ UK muốn tham gia cộng tác viết bài nghiên cứu, vui lòng liên hệ qua email: phongqlkhhtqt@pxu.edu.vn (Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Phú Xuân) trong thời gian sớm nhất.

Yêu cầu:

 • Đối với bài báo: vui lòng tham khảo thể lệ viết và đăng bài: https://giaoducvaxahoi.vn/tin-tuc-giao-duc/th-l-vi-t-va-g-i-bai-dang-t-p-chi-giao-d-c-va-xa-h-i-phat-hanh-1-thang-1-s-1.html
 • Tác giả vui lòng gửi bài về địa chỉ email: phongqlkhhtqt@pxu.edu.vn
 • Các bài báo được xuất bản sẽ được thông báo qua email: phongqlkhhtqt@pxu.edu.vn
 • Bài viết trong khoảng 4.000 – 5.000 từ, trong đó đặc biệt coi trọng những giải pháp khoa học có tính ứng dụng, những bài học kinh nghiệm đã được đúc kết…để giải quyết vấn đề đặt ra; có liên hệ với thực tiễn, đặc biệt tập trung vào các chủ điểm nội dung về các phương pháp giảng dạy mang tính đổi mới sáng tạo, giảng dạy và học tập số, năng lực chuyển đổi số cho người trẻ, giáo dục hòa nhập, năng lực làm việc, liên kết nhà trường và doanh nghiệp.
 • Tên bài ngắn gọn, dễ hiểu; bài viết kèm theo tóm tắt, khoảng 5-6 dòng, nêu bật nội dung chính của bài viết và một số từ khóa được dịch ra tiếng Anh.

Ban biên tập trân trọng kính mời Quý đồng tác giả Việt Nam đóng góp nghiên cứu và bài viết nhằm hướng đến kỷ niệm 200 năm thành lập trường Đại học Liverpool John theo các nội dung sau:

 • Bài 1: “Năng lực số của tổ chức: một đánh giá kỹ thuật về hướng dẫn tổng quan” (“Organisational digital capability: a technical review of guidance”) – Chủ biên: GS. Tony Wall Wall@ljmu.ac.uk cùng với 3 tác giả Việt Nam. [Tài liệu hướng dẫn ở đây]
 • Bài 2: “Năng lực số của cá nhân: một đánh giá kỹ thuật về hướng dẫn tổng quan” (“Individual digital capability: a technical review of guidance”) – Chủ biên: TS. Katie Hyslop A.Hyslop@ljmu.ac.uk cùng với 3 tác giả Việt Nam [Tài liệu hướng dẫn ở đây]
 • Bài 3: “Biến những điều không thể truy cập thành có thể truy cập được: một đánh giá kỹ thuật về các thủ tục về khoảng cách” (“Making the inaccessible, accessible: A technical review of distance procedures”), chủ biên TS. Sonja Rewhorn rewhorn@open.ac.uk cùng với 3 tác giả Việt Nam
 • Bài 4: “Thịnh vượng số: một đánh giá kỹ thuật về hướng dẫn tổng quan” (“Digital wellbeing: A technical review of guidance”) – Chủ biên: TS. Scott Foster foster@ljmu.ac.uk cùng với 3 tác giả Việt Nam
 • Bài 5: “Không gian ảo: một đánh giá kỹ thuật về hướng dẫn tổng quan” (tên dự kiến) (“Virtual placements: A technical review of guidance”– working title) – Chủ biên: TS. Katie Hyslop A.Hyslop@ljmu.ac.uk cùng Lucy McGrath, Gemma Dale và 3 tác giả Việt Nam
 • Bài 6: “Đồng thiết kế cho việc học tập có tính kết nối trên quy mô lớn: một đánh giá kỹ thuật về hướng dẫn tổng quan” (“Co-design for connected learning at scale: review of technical guidance”) – Chủ biên: GS. Tony Wall Wall@ljmu.ac.uk cùng PGS. Elaine Huber tại Trường Đại học Kinh doanh Sydney, cùng với 3 tác giả Việt Nam
 • Bài 7: “Các kinh nghiệm về Công nghệ Giáo dục ứng dụng trong học tập tùy chỉnh hóa theo năng lực: một đánh giá kỹ thuật” (“EdTech for performance-based, customised learning experiences: a technical review”) – Chủ biên: TS. Clay Gransden A.Gransden@ljmu.ac.uk cùng với 3 tác giả Việt Nam
 • Các đồng tác giả sẽ đề xuất các đóng góp thêm vào cấu trúc bài báo đồng thời cung cấp các nội dung từ góc nhìn Việt Nam. Nếu Quý vị muốn cộng tác xây dựng nội dung, vui lòng liên hệ các tác giả ở trên trong thời gian sớm nhất.

Yêu cầu dành cho bài báo HESWBL:

 • Đối với hình thức báo khoa học, bài viết có giới hạn từ 2000-3000 từ bao gồm bảng và trích dẫn
 • Cấu trúc bài được đề xuất phân bổ như sau: Tóm tắt (200 từ), Giới thiệu (400 từ), Tóm tắt hướng dẫn kỹ thuật (1000 từ), Ứng dụng (1000 từ), Tài liệu tham khảo (400 từ)
 • Xem thể lệ viết và đăng bài tại đây: https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/heswbl.
 • Tác giả nộp bài viết qua địa chỉ sau: https://mc.manuscriptcentral.com/heswbl.
 • Đối với bài viết được duyệt thông qua hệ thống Emerald’s EarlyCite. Emerald thiết lập chính sách không hạn chế (zero-embargo) cho phép tác giả có thể tự lưu trữ bản thảo đã được duyệt vào hệ thống lưu trữ của đơn vị chủ quản (VD: https://researchonline.ljmu.ac.uk/) ngay sau khi xuất bản.