Đại học Phú Xuân – Thông báo lịch ôn tập thi tốt nghiệp Lý luận chính trị cho sinh viên ĐH Khoá 9 (2011-2015), CĐ Khóa 10 (2012-2015)
Căn cứ kế hoạch đào tạo của khối sinh viên đại học K9, cao đẳng K10 và sau khi trao đổi với Phụ trách Bộ môn Lý luận chính trị, Trường tổ chức các lớp ôn tập thi tốt nghiệp Lý luận chính trị vào các ngày trong tuần lễ từ thứ hai (13/4) đến hết ngày thứ tư (22/4/2015) theo thời khoá biểu cụ thể sau:

Mã lớp Môn ôn tập

Đối tượng SV-Lớp/Ngành đào tạo- (Số lượng SV)

Lịch ôn tập

Phòng học

Giáo viên phụ trách

Trực âm thanh

Triết Triết học

Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng (02)

-Sáng 13/4
-Chiều 13/4
-Chiều 14/4

503
Trần Phú

ThS. Phạm Hữu Hoành

ĐL Đảng Đường lối CM của Đảng

Văn học(21) + 
CĐ QTKD(01)

-Sáng 13/4
-Chiều 13/4
-Sáng 14/4

202
An Tây

ThS. Lê Thị Huyền Trang

Văn học

TT HCM 1

 

 

 

 

 

Ho Chi Minh's Ideology

 

 

 

Ho Chi Minh's Ideology

Văn học(08) + ĐLDL(18) + CĐDL(12)  + CNTT(19)

-Sáng 16/4
-Chiều 16/4
-Sáng 17/4

202
An Tây

ThS. Hoàng Ngọc Vĩnh

ĐLDL

TT HCM 2

Ngôn ngữ Anh(21) + CĐ Tiếng Anh A(19) + CĐ Tiếng Anh B(15)

-Sáng 13/4
-Chiều 13/4
-Sáng 14/4

404
Trần Phú

ThS. Nguyễn Thị Quyên

English Language

TT HCM 3

QTKD(32) + 
CĐ QTKD(41)

-Chiều 14/4
-Sáng 15/4
-Chiều 15/4

404
Trần Phú

ThS. Nguyễn Thị Quyên

CĐ QTKD

TT HCM 4

Kế toán A(45) + 
CĐ Kế toán C(39)

-Sáng 16/4
-Chiều 16/4
-Sáng 17/4

404
Trần Phú

ThS. Nguyễn Thị Quyên

Kế toán A

TT HCM 5

TCNH A(37) + TCNH B(38)

-Chiều 17/4
-Sáng 18/4
-Chiều 18/4

503
Trần Phú

ThS. Nguyễn Thị Quyên

Kế toán B

TT HCM 6

Kế toán B(49) + 
CĐ Kế toán A(36)

-Sáng 20/4
-Chiều 20/4
-Sáng 21/4

503
Trần Phú

ThS. Nguyễn Thị Quyên

TCNH B

TT HCM 7

CĐ Kế toán B(47) + CĐ CNTT(28)

-Chiều 21/4
-Sáng 22/4
-Chiều 22/4

503
Trần Phú

ThS. Nguyễn Thị Quyên

CĐ Kế toán B

Note: 
– Xếp lớp ôn tập căn cứ theo bản đăng ký môn thi tốt nghiệp Lý luận chính trị của sinh viên. Sinh viên các khóa trước về thi tốt nghiệp lại ôn tập cùng với sinh viên Khoá 9 (hệ đại học), sinh viên Khóa 10 (hệ cao đẳng) lớp học theo ngành đào tạo tương ứng của thông báo trên.  
– Kế hoạch này liên quan đến lịch ôn tập tốt nghiệp của các Khoa/Ngành, Bộ môn Lý luận chính trị có biện pháp theo dõi và thông báo cho giảng viên thực hiện theo kế hoạch ghi ở trên.
– Trực lớp, phục vụ âm thanh: phân công theo kế hoạch trên, Ban Cán sự lớp cử sinh viên trực nhật vào các buổi ôn tập (kể cả các lớp ghép).
– Thời gian: Để buổi ôn tập nghiêm túc, đạt kết quả tốt; sinh viên có mặt tại phòng học buổi sáng từ 7h00, buổi chiều từ 13h00.
– Các Khoa thông báo cho sinh viên đến ôn tập, không bố trí học tập, sinh hoạt vào các phòng học và thời gian ghi trên thông báo này.
– Kế hoạch ôn tập môn Cơ sở và Chuyên ngành của các Khoa/Ngành bố trí lệch với kế hoạch ôn tập Môn Lý luận chính trị trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *