Trong khuôn khổ chương trình đào tạo kết nối giữa Trường học – Doanh nghiệp, ngày 04/11/2020, các sinh viên chuyên ngành Information Technology trường Đại học Phú Xuân đã tham gia buổi workshop Câu chuyện nghề nghiệp với Công ty Brycen Việt Nam.

Buổi workshop được tổ chức như một buổi trò chuyện thân mật giữa Công ty Brycen Việt Nam và sinh viên chuyên ngành Information Technology. Tại đây, các sinh viên đã được nghe chia sẻ thực tế về con đường nghề nghiệp và những xu hướng Công nghệ thông tin mới trong thời gian tới.

Đại diện công ty Brycen Việt Nam chia sẻ với các bạn về định hướng nghề nghiệp.

Bên cạnh những chia sẻ bổ ích của diễn giả, đã có rất nhiều câu hỏi, thảo luận đến từ Sinh viên PXU. Nhiều sinh viên đã cởi mở bày tỏ, thảo luận những thắc mắc và góc nhìn của mình về lộ trình phát triển nghề nghiệp, về phương pháp học cũng như chia sẻ những câu chuyện cá nhân về những trải nghiệm mới trong ngành.

Sinh viên đặt câu hỏi với diễn giả.

Tại Thừa Thiên Huế, ngành Công nghệ Thông tin được xác định là một ngành mũi nhọn trong lộ trình xây dựng Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung Ương. Thấu hiểu nhu cầu về nguồn lực ngành CNTT của địa phương và khu vực, tại Đại học Phú Xuân, nhiều cải tiến và đổi mới trong chương trình đào tạo đã được áp dụng. Trong đó, có định hướng phát triển mô hình Technopolis – gắn kết trường học và doanh nghiệp, nhằm kiến tạo nên những thế hệ đón đầu tri thức, xu hướng Công nghệ thông tin trong thời đại mới.

See more


>  Kết nối giữa doanh nghiệp với sinh viên ngành Công nghệ thông tin ngay từ những buổi học đầu tiên.

>  Buổi tham quan thực tế đầu tiên cho Tân sinh viên ngành CNTT tại Doanh nghiệp