Lịch thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 (Các môn: Cơ sở, Chuyên ngành và Lý luận chính trị)

I- Lịch thi:

Số TT

Buổi thi

Môn thi

Ngành, Hệ đào tạo

1

Sáng 24/05/2016

Cơ sở

Các ngành hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông

2

Sáng 25/05/2016

Majors

Các ngành hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông

3

Sáng 26/05/2016

Ho Chi Minh's Ideology

 Các ngành hệ Đại học, Cao đẳng

II- Sinh viên cần lưu ý các điểm sau:
1- Sinh viên phải theo dõi danh sách phòng thi và số báo danh để dự thi. Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp được niêm yết tại cơ sở 2, số 176 Trần Phú – Huế vào ngày 22/05/2016.
2- Thời gian thi, địa điểm thi: Tổ chức thi tại cơ sở 2 của Trường (176 Trần Phú-Huế). Sinh viên có mặt tại phòng thi qui định buổi sáng lúc 7 giờ 00 để dự thi.
3- Trang phục: Nghiêm túc.
4- Đến thi, sinh viên phải xuất trình Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân, nếu mất phải làm Giấy chứng nhận trước ngày thi 5 ngày.
5- Sinh viên phải hoàn tất nghĩa vụ đóng học phí toàn khoá học trước ngày 20/05/2016.
6- Đối với sinh viên thi hỏng tốt nghiệp các khoá trước phải nộp lệ phí thi lại 80.000đ/môn thi. Đối với sinh viên các khóa trước nay về thi trả nợ học phần và đủ điều kiện thi tốt nghiệp nộp lệ phí 240.000đ cho cả 3 môn thi. Nộp tại Phòng Giáo vụ-CTSV trước ngày 20/05/2016để làm danh sách dự thi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *