Gửi các bạn sinh viên đã hoàn thành chương trình học và đủ điều kiện để xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019.

Lịch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019
Số TT Nội dung công tác Thời gian hoàn tất Đơn vị thực hiện
1 Sinh viên nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 Từ 10/09 – 25/09/2019 Sinh viên chưa được xét CNTN đợt 1, Sinh viên khóa trước
2 Họp Hội đồng tốt nghiệp xét CNTN đợt 2 Từ 27/09 – 30/09/2019 Ban đào tạo và Hội đồng Tốt nghiệp
3 Công bố kết quả xét CNTN đợt 2 Trước ngày 05/10/2019 Ban đào tạo

Ghi chú:

  • Sinh viên cần hoàn tất cả các chứng chỉ điều kiện (Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng An ninh)
  • Nộp bằng THPT (bảng sao hoặc photo) kèm theo bảng gốc để đối chiếu tại Ban Đào tạo.
  • Mẫu đơn xét tốt nghiệp (tải mẫu đơn xét tốt nghiệp tại here)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *