Đại học Phú Xuân – Thông báo điều chỉnh ngày gặp mặt đầu Xuân Ất Mùi 2015

Theo lịch đã thông báo, trường sẽ tổ chức gặp mặt đầu xuân Ất Mùi – 2015 vào ngày Thứ Bảy (28/02/2015). Nhưng theo kế hoạch hoạt động năm 2015, ngày 07/3/2015 Công đoàn sẽ tổ chức sinh nhật dã ngoại kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Vì vậy, để tập trung cho ngày 8/3, Hiệu trưởng và Công đoàn đã thống nhất sẽ kết hợp ngày gặp mặt đầu Xuân vào dịp sinh hoạt kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Thời gian và địa điểm tổ chức theo Thông báo số 05/2015/TB-BCH ngày 27/01/2015 của BCH Công đoàn cơ sở.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *