Hiện Đại học Phú Xuân là đơn vị duy nhất tại Huế có chương trình Cử nhân Đại học Ngành Công nghệ Ô tô.

Ngành “nóng” của xã hội

The Automotive Engineering Technology field has been included in the list of "hot" industries in terms of labor demand and has become a trending choice for young people. In the current development trend of modern society, Vietnam considers the automotive industry as an important sector that needs priority development to contribute to the industrialization of the country. Furthermore, the investment of foreign automotive companies in Vietnam is growing rapidly. Therefore, in recent years, Automotive Engineering Technology  has become a "hot" field of study in our country because a high-quality workforce for this industry is always essential.

Strengths of the Automotive Engineering Technology program at Phu Xuan University include a close relationship with businesses, the participation of business lecturers, and particularly students spending over 3 months working in a company during the On-the-Job Training (OJT) semester.

What do Automotive Engineering Technology graduates do? Where do they work?

Graduates with a degree in Automotive Engineering Technology can engage in various roles such as operation engineers, overseeing the production of spare parts, accessories, and automobile assembly in manufacturing plants, repair facilities, automobile maintenance; inspectors at vehicle inspection stations; sales staff at automotive, engine, and spare parts businesses, and more.

Additionally, Automotive Engineering Technology graduates can participate in teaching and research at training institutions, schools, centers, and research institutes specializing in automotive technology.

Ai có thể học ngành Công nghệ Engineering Technology field?

Automotive Engineering Technology is suitable for students who have an interest in economic research, enjoy learning foreign languages, have a high level of social activism, and possess good communication skills.

What makes studying Automotive Engineering Technology at Phu Xuan University special?

  • Là Đại học tiên phong tại Việt Nam áp dụng mô hình Learning Office – Đi học như đi làm và Project Based Learning – Học tập Dự án với thời lượng thực hành lên đến 60%;
  • The Bachelor's program lasts only 3 years.
  • The training program is closely linked between the University and Businesses following the CDIO standard.
  • The only university in Hue with a team of Entrepreneur Lecturers participating in teaching.
  • A commitment to providing job placement for 100% of students after graduation.
  • Students spend over 3 months working in a company during the OJT semester.
  • Modern facilities.
  • A dynamic, friendly, and transparent environment.

Với chương trình đào tạo thực chiến cùng mạng lưới doanh nghiệp hợp tác lớn, sinh viên chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô có thể hoàn toàn yên tâm về cơ hội được cọ sát nghề nghiệp, thực tế và thực tập. Bên cạnh đó, ĐH Phú Xuân cũng đang triển khai chương trình cam kết giới thiệu việc làm cho 100% sinh viên sau tốt nghiệp.

See more

> Học gì trong 3 năm Đại học tại Phú Xuân?

> Học bổng đầu vào năm 2021 của ĐH Phú Xuân